Välkommen till Nätverket Livhusarerna!

Klicka här precis ovan för att bli medlem idag!

För att bli medlem i Nätverket Livhusarerna skall ni ha genomfört GU och/eller tjänstgjort vid Luftburna bataljonen, Underrättelsebataljonen, Jbat, Fördundkomp/Divund, MP-skv eller Spaningsskvadron på K 3

Överste Anders Löfberg

Nätverket Livhusarerna är en veteranorganisation för krigsförbanden 31. Luftburna bataljonen och 32. Underrättelsebataljonen vid Livregementets husarer – K 3 beläget i Karlsborg (www.forsvarsmakten.se/k3). Vi välkomnar alla som tjänstgör eller någon gång tjänstgjort vid dessa bataljoner vare sig det var som värnpliktig, yrkessoldat eller officer. Ni som tillhörde K 3:s gamla krigsförband Jägarbataljon, Fördundkomp /Divund, MP-skv eller Spaningsskvadron är givetvis också välkomna!

Syftet med denna förening är dels att vi alla vid respektive bataljon fortsatt ska ha kontakt med varandra och träffas för gemensamma aktiviteter men framförallt för att hjälpa och stötta våra medlemmar när de lämnar regementet för övergå till ett civilt yrkesliv.

Arbetet med detta drivs nu som en ideell förening av en grupp engagerade livhusarer tillsammans med K 3 och respektive bataljons- ledning. Nätverket Livhusarerna är även en del i att göra K 3 till Försvarsmaktens mest attraktiva förband.

Detta projekt startades i augusti 2009 och målet är att skapa ett livskraftigt nätverk för före detta yrkessoldater, värnpliktiga och officerare som tjänstgjort vid den Luftburna bataljonen eller Underrättelsebataljonen.